Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia

 Ustawa o utworzeniu ZUT w Szczecinie (PDF, 139 KB)

Ustawa o szkolnictwie wyższym - tekst jednolity (2016, 711 KB)

Stopnie i tytuły naukowe - więcej    

Nauka - więcej 


Dokumenty wewnątrzuczelniane    

Statut (03, 46 MB)    

Regulamin studiów (STUD, 17.2 MB)   

Regulamin studiów obowiązuje od 01.10.2017 r. (STUDIOW_OD_10, 16.3 MB)  

Regulamin studiów podyplomowych (PDF, 141 KB)

Regulamin studiów doktoranckich  (DR, 11.8 MB)

Regulamin studiów doktoranckich obowiązuje od 01.10.2017 r. (ST, 9.8 MB)