Opiekunowie poszczególnych lat studiów

STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa

II rok - dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni

III rok - dr inż. Marta Kościńska, Katedra Projektowania Krajobrazu

IV rok - dr inż. Paweł Nowak, Katedra Projektowania Krajobrazu

Kierunek  GOSPODARKA  PRZESTRZENNA

I rok - dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

II rok - dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

III rok - dr hab. Michał Kupiec, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

IV rok - dr inż. Aleksandra Pilarczyk, Katedra Projektowania Krajobrazu

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

II rok - dr inż. Renata Matuszak-Slamani, Katedra Fizyki i Agrofizyki

IV rok - dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska

Kierunek  ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

I rok - dr hab. inż. Marek Śnieg, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych

II rok - dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych

III rok - dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 

IV rok - dr inż. Tomasz Stawicki, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

III rok - dr inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

II rok - dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

III rok - dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni

IV rok - dr hab. Beata Myśków, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Kierunek  TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

III rok - dr inż. Andrzej Gawlik, Katedra Fizyki i Agrofizyki

Kierunek  UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

I rok - dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

 

STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Katedra Projektowania Krajobrazu

Kierunek  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

I rok - dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok - dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

I rok - dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki