Opiekunowie poszczególnych lat studiów

STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni

II rok - dr inż. Marta Kościńska, Katedra Projektowania Krajobrazu

III rok - dr inż. Paweł Nowak, Katedra Projektowania Krajobrazu

 

Kierunek  GOSPODARKA  ODPADAMI  I  REKULTYWACJA  TERENÓW   ZDEGRADOWANYCH

III rok - dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 

 

Kierunek  GOSPODARKA  PRZESTRZENNA

I rok - dr inż. Andrzej Łysko, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

II rok - dr hab. Michał Kupiec, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

III rok - dr inż. Agnieszka Mąkosza, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 

 

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok - dr inż. Renata Matuszak-Slamani, Katedra Fizyki i Agrofizyki

III rok - dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 

 

Kierunek  ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

I rok - dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych

II rok - dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 

III rok - dr inż. Tomasz Stawicki, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych

 

Kierunek  OGRODNICTWO

II rok - dr inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa 

 

Kierunek  ROLNICTWO

I rok - dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

II rok - dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni

III rok - dr hab. Beata Myśków, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

  

Kierunek  TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

II rok - dr inż. Andrzej Gawlik, Katedra Fizyki i Agrofizyki

  

STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Katedra Projektowania Krajobrazu

II rok - dr inż. Aleksandra Pilarczyk, Katedra Projektowania Krajobrazu   

 

Kierunek  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

I rok - dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii 

II rok - dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska

 

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok - dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

II rok - dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska

 

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa

II rok - dr hab. inż. Beata Smolik, Zakład Biochemii

 

Kierunek  ROLNICTWO

I rok - dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki