Prodziekani - godziny przyjęć studentów

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.

tel. 91 449 6255

Prodziekan ds. kształcenia oraz do kierunków: odnawialne źródła energii, rolnictwo  

pokój nr 10

Poniedziałek  w  godz.  od  1200  do  1330  
        Wtorek  w  godz.  od  1200  do  1330 

 

Dr hab. inż. Paweł Milczarski

tel. 91 449 6261

Prodziekan ds. nauki oraz do kierunków: ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, uprawa winorośli i winiarstwo 

pokój nr 5

Poniedziałek  w  godz.  od  1200  do  1330

      Czwartek  w  godz.  od  1200 do 1330  

 

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw.

tel. 91 449 6251

Prodziekan ds. studenckich oraz do kierunków: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna

pokój nr 6

Poniedziałek  w  godz.  od  1000  do  1130

      Czwartek  w  godz. od  1000 do 1130