Informacje bieżące

15 maja 2017 r. o godz. 12.00 odbędzie się seminarium mgr KINGI ZATOŃ przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. 09.05.2017 10:20

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 452 Rady WKŚiR z 12.12.2014 r.,w dniu 15 maja 2017 r.  o  godz. 12.00 w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul.
J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska mgr Kingi Zatoń, doktorantki w Zakładzie Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska. Roboczy tytuł rozprawy: Ocena możliwości wykorzystania odpadów z rolnictwa i akwakultury do konstrukcji innowacyjnych granulowanych nawozów wzbogaconych pożytecznymi mikroorganizmami.
Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. Magdalena Błaszak.

Seminarium będzie przewodniczyć dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw.
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska:

 1. Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka
 3. Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
 4. Dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw.
 5. Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.    
 6. Dr hab. Magdalena Błaszak
 7. Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska
 8. Dr hab. Renata Gamrat            
 9. Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot
 10. Dr hab. Michał Kupiec
 11. Dr hab. inż. Ryszard Malinowski
 12. Dr hab. Lilla Mielnik
 13. Dr hab. inż. Ewa Możdżer
 14. Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski
 15. Dr hab. inż. Joanna Podlasińska
 16. Dr hab. Marek Podlasiński
 17. Dr hab. inż. Hanna Siwek
 18. Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
 19. Dr hab. Mariola Wróbel      

  Z poważaniem
  Dziekan
  dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.