Informacje bieżące

22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. JANUSZA WILASA na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo. 09.06.2017 14:28