Informacje bieżące

23 listopada 2017 r. o godz. 10.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii Kaszyckiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 12.11.2017 22:39