Informacje bieżące

26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 odbędzie się seminarium mgr inż. NATALII OPATOWICZ przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia. 18.04.2017 22:51

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 452 Rady WKŚiR z 12.12.2014 r.,w dniu 26 kwietnia 2017 r.  o  godz. 12.00 w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej agronomia mgr inż. Natalii Opatowicz, doktorantki w Katedrze Agronomii. Roboczy tytuł rozprawy: Wpływ poziomu nawożenia mineralnego azotem na plonowanie oraz jakość ziarna i mąki sorgo zwyczajnego (Sorgnum bicolor Moench). Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Marek Bury.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. Henryk Czyż.
Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie naukowej agronomia:

 1. Prof. dr hab. Janusz Błaszkowski
 2. Prof. dr hab. Henryk Czyż
 3. Prof. dr hab. Stefan Friedrich
 4. Prof. dr hab. Piotr Masojć                            
 5. Prof. dr hab. Bożena Michalska                    
 6. Prof. dr hab. Elżbieta Skórska
 7. Prof. dr hab. Sławomir Stankowski
 8. Prof. dr hab. Teresa Wojcieszczuk               
 9. Dr hab. Teodor Kitczak, prof. nadzw.
 10. Dr hab. Stefan Stojałowski, prof. nadzw.     
 11. Dr hab. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
 12. Dr hab. Marek Bury   
 13. Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw
 14. Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska
 15. Dr hab. Paweł Milczarski
 16. Dr hab. Beata Myśków
 17. Dr hab. Beata Smolik
 18. Dr hab. Miłosz Smolik
 19. Dr hab. Eleonora Wrzesińska            

  Z poważaniem
  Dziekan
  dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.