Informacje bieżące

29 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem KŚiR ZUT w Szczecinie a Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 05.05.2015 20:14

W dniu 29 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy ZUT w Szczecinie Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa a Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.

Umowę podpisali:

  • ze strony Uczelni Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki i Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz
  • Wiceprezydent Miasta Szczecin Krzysztof Soska
  • Dyrektor Szkoły dr Lila Pławińska.


Uczelnia deklaruje współdziałanie ze Szkołą w zakresie prowadzonego przez nią Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, polegające na:

  1. stworzeniu możliwości kontynuacji kształcenia absolwentom Szkoły na studiach na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w trybie rekrutacji przyjętej w Uczelni,
  2. udostępnianiu zasobów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami w tym zakresie,
  3. informowaniu o organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i innych, w których mogliby uczestniczyć pracownicy i uczniowie Szkoły,
  4. współdziałaniu ze Szkołą przy organizacji niektórych wykładów i zajęć laboratoryjnych dla uczniów Szkoły, także na terenie Wydziału.