Informacje bieżące

Dyżur ekspercki: „Finanse w Horyzoncie 2020”. 08.06.2017 09:05

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza na dyżur ekspercki pn. „Finanse w Horyzoncie 2020”,
który odbędzie się 21 czerwca br., w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie
przy ul. Jagiellońskiej 20-21.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów przygotowujących wnioski do Programu Ramowego Horyzont 2020
oraz jednostek realizujących już projekty, w szczególności do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców.

Uczestnictwo w dyżurze będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami finansowymi obowiązującymi w programie Horyzont 2020. Dowiedzą się Państwo m.in.: jakie występują formy wykazywania kosztów, jakie są kryteria kwalifikowalności kosztów oraz co obejmują poszczególne kategorie kosztów bezpośrednich projektu, kiedy się uwalniają i na co można je przeznaczyć.

Dyżur ekspercki ma formę jednogodzinnych indywidualnych spotkań, podczas których nasz ekspert, Angelika Łysiak, wyjaśni wszystkie kwestie związane z finansami w Horyzoncie 2020.

Program szkolenia oraz rejestracja dostępne są na stronie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.