Informacje bieżące

Erasmus+ uruchomienie naboru na wyjazdy dydaktyczne oraz szkoleniowe realizowane w roku 2017/2018. 10.04.2017 21:20

Zaproszenie do składania wniosków.

Harmonogram:

  • 7 kwietnia – 31 maja 2017 r. na wyjazdy dydaktyczne wnioski należy składać na wydziale
    do pani dr inż. Martyny Śnioszek (Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii.
    Ogłoszenie wyników do 23 czerwca br.
  • 7 kwietnia - 31 maja 2017 r. na wyjazdy szkoleniowe – prowadzony jest nabór centralny a wnioski należy składać w Dziale Kształcenia w Sekcji Współpracy z Zagranicą.
    Ogłoszenie wyników do 30 czerwca br.

UWAGA: w ramach naboru kandydatka/kandydat może złożyć tylko jeden wniosek.
Więcej informacji na stronie Erasmus+