Informacje bieżące

Jak zbudować zaufanie do wirtualnej ochrony rzeczy osobistych? 25.04.2017 22:41

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT)
wraz z Akademię Morską w Szczecinie zaprasza na warsztaty poświęcone design thinking, które odbędą się 9 maja 2017 r.
Podczas intensywnego, jednodniowego warsztatu uczestnicy nie tylko poznają metodykę myślenia projektowego design thinking,
ale także będą mogli przetestować ją w praktyce, opracowując rozwiązania dla realnego pomysłu biznesowego jednej ze szczecińskich firm.
Warsztaty organizowane są w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Myślenia Projektowego Design Thinking Week (8-14 maja 2017 r.).
Więcej informacji o warsztatach wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie RCIiTT.