Informacje bieżące

Konkurs na nagrodę za pracę doktorską z zakresu warzywnictwa. 27.04.2017 09:58

Kapituła Nagrody Naukowej im. Emila Chroboczka ogłasza konkurs na nagrodę za pracę doktorską z zakresu warzywnictwa. Prace doktorskie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać do 30.05.2017 r. na adres: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice z dopiskiem:
Kapituła Nagrody im. E. Chroboczka.
Tel. 46 8333434, fax: 46 8333186, e-mail: io@inhort.pl