Informacje bieżące

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 11.09.2017 22:58

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT w Szczecinie)
ogłasza X jubileuszową edycję konkursu pn. „Dyplom z wyoB+Raźni” na najlepsze prace dyplomowe.
Absolwencie ZUT - nie zwlekaj, weź udział !
Więcej informacji na stronie (RCIiTT ZUT w Szczecinie).