Informacje bieżące

Konsultacje społeczne projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 27.07.2017 00:32

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych
dla obszarów Natura 2000:

  • Ostoja Ińska PLB320008,
  • Ostoja Cedyńska PLB320017,
  • Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001,
  • Jeziora Szczecineckie PLH320009,
  • Jeziora Czaplineckie PLH320039

o możliwości zapoznania się z treścią projektów dokumentów oraz wniesienia do nich uwag w ramach ustawowych 21-dniowych konsultacji społecznych.

Projekty zmian zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8.00 – 15.00.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów zmian ww. zarządzeń w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl .