Informacje bieżące

Konsultacje społeczne projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 07.06.2017 15:12

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 oraz Dolina Rurzycy PLH300017, o możliwości zapoznania się z treścią projektów dokumentów oraz wniesienia do nich uwag w ramach ustawowych 21-dniowych konsultacji społecznych.

 Projekty zmian zarządzeń dostępne na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.