Informacje bieżące

Konsultacje społeczne projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy. 19.05.2017 14:29

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o przygotowaniu projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wniesienia do niego uwag.

Projekt zmiany zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie  
oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin, w godzinach 8.00–15.00.

Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu dokumentu w terminie do 26 maja 2017 r. Uwagi w formie pisemnej należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.