Informacje bieżące

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 25.05.2017 22:35

dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.

Z projektem zmian można zapoznać się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
lub w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20,
71-637 Szczecin.