Informacje bieżące

Konsultacje w sprawie prac Ministerstwa Rozwoju nad dokumentem wizyjnym dotyczącym rozwoju kraju w czasie najbliższych 20-30 lat 08.09.2017 12:15

Ministerstwo Rozwoju realizując zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju planuje rozpocząć prace na dokumentem wizyjnym dotyczącym rozwoju kraju. Wizja ma przedstawiać scenariusze rozwojowe dla Polski w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym wraz z oceną prawdopodobieństwa ich realizacji. Do przygotowania dokumentu wizyjnego wykorzystana zostanie również analiza perspektyw ewolucji dotychczasowego globalnego systemu stosunków międzynarodowych, demograficznych uwarunkować rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym potencjalnych napięć społecznych, trendów światowych migracji, postępu technicznego, jako próby odpowiedzi na postępujące starzenie się społeczeństwa.
W proces opracowania przedmiotowego dokumentu Ministerstwo Rozwoju chciałoby zaangażować szerokie grono ekspertów naukowych, których wiedza i doświadczenie będą stanowiły wsparcie merytoryczne w zakresie wyżej wymienionych obszarów tematycznych. Zgłoszenia ekspertów chętnych do współpracy nad długookresowym dokumentem wizyjnym, wraz z krótką informacją dotyczącą zainteresowań badawczych i doświadczenia w zakresie powyższych zagadnień, można kierować na adres: system@mgr.gov.pl do dnia 8 września 2017 r.
Pytania można kierować do pani Patrycji Artymowskiej tel. 22 273 75 73 - Departament Strategii Rozwoju.