Informacje bieżące

Międzywydziałowe Mistrzostwa w piłce siatkowej mieszanej (mixty) - 24.04.2017 r. 29.03.2017 15:14

Turniej dla studentów i pracowników - godz. 17.00.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza studentów i pracowników poszczególnych wydziałów do udziału
w II Międzywydziałowych Mistrzostwach w piłce siatkowej mieszanej (mixty) o puchar prezesa KU AZS ZUT w Szczecinie.
Skład drużyn: 3 kobiety i 3 mężczyzn z danego wydziału oraz zawodnicy rezerwowi. Wydział może reprezentować kilka drużyn,
jednak zawodnicy mogą grać tylko w jednej drużynie (bez możliwości przechodzenia). Regulamin zawodów w pdf.