Informacje bieżące

Planujesz założenie działalności gospodarczej? Skorzystaj ze wsparcia RCIiTT ZUT! 22.08.2017 23:21

Od 1 lutego 2017 roku Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie (RCIiTT ZUT) prowadzi ciągły nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT.
Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.
Aby wziąć udział w naborze wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej RCIiTT ZUT.

UWAGA! Po założeniu działalności gospodarczej RCIiTT ZUT oferuje wsparcie w postaci usług inkubacji, które polegają m.in. na nieodpłatnym udostępnieniu zamkniętych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem oraz możliwości korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.