Informacje bieżące

Strategiczne planowanie kariery naukowej. 24.04.2017 09:13

Nowa usługa Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT).

Nowa usługa została przygotowana w związku z realizacją strategii związanej z Logo "HR Excellence in Research"
i konieczności stworzenia oferty doradztwa zawodowego dla pracowników naukowych ZUT.
Oferta skierowana jest do młodych naukowców (doktoranci oraz doktorzy do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora).
Korzystając ze wsparcia RCIiTT naukowcy będą mogli zdefiniować swoje cele naukowe, stworzyć plan kariery naukowej,
uświadomić sobie posiadane zasoby i słabości. Naukowiec otrzyma informację na temat czynności jakie należy
podjąć, aby w optymalnym czasie osiągnąć zakładany cel, otrzyma również wykaz zagranicznych możliwości
stypendialnych i grantowych dopasowanych do jej/jego potrzeb wraz z harmonogramem czasowym naborów wniosków.
Szczegółowych informacji udziela pani Edyta Pazura-Umecka, e-mail: edyta.pazura@zut.edu.pl , tel. 91 449 4153.