Informacje bieżące

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 08.09.2017 00:39

Studenci mają możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
Szczegółowe informacje i druki do pobrania dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie, pokój nr 3 przy ul. J. Słowackiego 17 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.