Informacje bieżące

Sukces Studenckiego Koła Naukowego Agroinżynierii. 27.05.2017 23:07

W dniach 18-19 maja 2017 r. w Lublinie odbyła się V Konferencja Studenckich Kół Naukowych (SKN) "Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji", w której nagrodzeni zostali studenci SKN Agroinżynierii.
W III sesji naukowej Amadeusz Słósarz i Anton Nesterenko (studenci II roku kierunku odnawialne źródła energii) zdobyli I miejsce wygłaszając referat pt. "Bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej".
W tej samej sesji naukowej Katarzyna Tokarz (studentka III roku kierunku odnawialne źródła energii)
za referat pt. "Podobieństwa i różnice w zarządzaniu biogazowniami w Finlandii i Polsce" uzyskała II miejsce.
Opiekunami SKN Agroinżynierii są dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. i dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw.
Gratulujemy !