Informacje bieżące

Uczelnie na całym świecie stoją przed Tobą otworem! Napisz doskonały wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie. 25.04.2017 22:29

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT)
zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone stypendiom indywidualnym Marii Skłodowskiej-Curie,
które odbędzie się 16 maja 2017 r.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak aplikować o prestiżowe stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.
Wspierają one rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad
indywidualnym projektem badawczym poza granicami kraju. Stypendia mogą trwać od 12 do 36 m-cy i być realizowane we wszystkich jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach na świecie. Otrzymanie stypendium otwiera wiele drzwi w świecie nauki i jest krokiem milowym w karierze naukowej. Więcej informacji o planowanym spotkaniu i stypendiach Marii Skłodowskiej-Curie dostępne są na stronie RCIiTT.