Informacje bieżące

XXVII warsztaty technik prezentacji naukowych "OAK". 01.06.2017 22:15

Warsztaty odbędą się w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale, w dniach 25-29.10.2017 r.

 Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK, czyli Obóz Atrakcyjnych Konwentykli to wyjazdowe spotkania poświęcone doskonaleniu sposobów przekazywania wiedzy i prezentowania wyników badań naukowych. Impreza ma już osiemnastoletnią tradycję, po raz pierwszy zorganizowana została w styczniu 1999 roku przez Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tegoroczna edycja organizowana jest przez trzy podmioty: Sekcję Mykologiczno-Algologiczną SKNB (Uniwersytet Łódzki), Sekcję Zoologii Bezkręgowców SKMB (Uniwersytet Łódzki) oraz Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne (WSB) „Symbioza". 

Warsztaty są unikalne z uwagi na swoją formę – nie są jedynie konferencją, ale również platformą do podnoszenia swoich umiejętności tworzenia prezentacji, posterów oraz ich prezentowania. Podstawową częścią OAK-u są wystąpienia w języku polskim lub angielskim wygłaszane przez uczestników na podstawie przygotowanej wcześniej multimedialnej prezentacji. Po każdym z nich odbywa się dyskusja nad jego stroną merytoryczną, jak podczas konferencji branżowych. Seminaria są nagrywane, a następnie podczas sesji krytycznej analizowane przez innych uczestników i ekspertów pod kątem technicznym – omówiona zostaje zarówno jakość przygotowanych slajdów jak i sposób ich przedstawienia. Odtwarzane nagranie pozwala na bieżący komentarz dotyczący elementów wartych poprawy. W ten sposób każdy uczy się zarówno na swoich błędach jak i niezliczonych przykładach podczas prezentacji innych. Odbywa się także sesja posterowa, podczas której każdy plakat omawiany jest indywidualnie zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej. 

 Oprócz możliwości sprawdzenia się w praktyce prezentując swoje badania naukowe, nabywa się także niezwykle cennej wiedzy i umiejętności podczas prowadzonych przez ekspertów warsztatów pozwalających podnosić poziom swoich wystąpień.
Równie ważną częścią OAKu są zajęcia ruchowe, krajoznawcze i integracyjne. 

Więcej informacji dostępnych na stronie Obozu Atrakcyjnych Konwentykli  oraz na facebooku.