Informacje bieżące

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 02 kwietnia 2017 r. zmarł prof. dr hab. Eugeniusz Kołota, 03.04.2017 11:28

były pracownik Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie (dawniej Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie). (Nekrolog).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 06 kwietnia 2017 r. o godz. 10.40 we Wrocławiu.

Śp. Profesor pracował w Katedrze Ogrodnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej/Akademii Rolniczej w Szczecinie
w latach 1965-1984. Stopień doktora uzyskał w 1971 r, doktora habilitowanego w 1977 r. a tytuł profesora w 1989 r.
W latach 1981-1984 Prodziekan ds. dydaktyki i pomocy materialnej.

Kierunki badawcze: doskonalenie technologii uprawy i nawożenia warzyw;
ocena wpływu zachwaszczenia na plonowanie i jakość warzyw (por, marchew, seler, kapusta, fasola, bób);
wykorzystanie żywych ściółek jako proekologicznej metody uprawy warzyw; zastosowania osłon bezpośrednich
i wprowadzenie odmian odpornych na patogeny; doskonalenie zasad bezglebowej uprawy warzyw pod osłonami.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką - Gryf Szczeciński. Wielokrotnie nagradzany nagrodą Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Pozostanie w naszej pamięci jako wysoko ceniony naukowiec i nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej i promotor kadry naukowej, Człowiek wielkiego serca i umysłu.

Żegnamy Pana Profesora z wielkim żalem i smutkiem.
Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego.

                       Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
                       Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie