Informacje bieżące

Zaproszenie po odbiór certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu zorganizowanym 31 stycznia 2017 r. przez firmę Viessmann „Pompy ciepła w technologii Viessmann”. 18.04.2017 22:30

Szanowni Państwo
Pracownicy i Studenci WKŚiR

Certyfikaty będą wydawane w dniach 20 i 27 kwietnia 2017 r. w godzinach od 12.00 do 13.30, w dziekanacie, pok. 10.
Z poważaniem
Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.
Prodziekan ds. kształcenia