Procedury WKŚiR

Nr proceduryNazwa proceduryZałączniki
WKSiR_I_1.1Tryb uruchomiania i zniesienia kierunku studiów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (1__1_, 42 KB)  
WKSiR_I_2.1Dokumentowanie i ocena efektów kształcenia w przedmiocie/module
na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (WKŚiR)
(1, 43 KB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 1 (1_ZA, 19.5 KB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2 (1_ZA, 37 KB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2 uchwała (1_ZA, 38 KB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2a (1_ZA, 15.7 KB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 3 (1_ZA, 33 KB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 4 (1_ZA, 27 KB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 5 - ankieta ewaluacyjna (1_ZA, 80 KB)

WKSiR_I_3.1Udział interesariuszy zewnętrznych w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na WKŚiR (1, 33 KB)
WKSiR_II_3.1Zasady zgłaszania przełożenia, skrócenia lub zmiany miejsca przeprowadzania planowanych zajęć dydaktycznych (1, 30 KB)    WKSiR_II_3.1 Załącznik 1 (1_ZA, 34 KB)  
WKSiR_II_3.2Przeprowadzanie zajęć terenowych oraz zorganizowanych wyjazdów studentów WKŚiR (2, 90 KB)
WKSiR_II_4.2Egzamin komisyjny/zaliczenie komisyjne - wytyczne (2, 37 KB)  
WKSiR_II_5.1Obsługa, realizacja i rozliczanie praktyk zawodowych studentów WKŚiR (obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013) (1, 55 KB)  
WKSiR_II_6.1bZasady dyplomowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie (1B, 1.7 MB)    
WKSiR_II_6.2bZasady i tryb doktoryzowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie (2B, 76 KB)  
WKSiR_II_6.3Postępowanie dotyczące ukończenia studiów podyplomowych na WKŚiR ZUT w Szczecinie (3, 41 KB)  
WKSiR_II_8.1Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników WKŚiR (1_01, 41 KB) WKSiR_II_8.1 Załącznik 1 (1_ZA, 2.6 MB)  
WKSiR_II_8.2Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych (2, 37 KB) WKSiR_II_8.2 Załącznik 1 (2_ZA, 2.6 MB)  
WKSiR_II_8.3Przeprowadzanie bieżącej kontroli zajęć dydaktycznych oraz konsultacji WKŚiR (3, 38 KB) WKSiR_II_8.3 Załącznik 1 (3_ZAL, 61 KB)  
WKSiR_II_9.1Przeprowadzanie ankiety studenta na WKŚiR (1, 42 KB)  
WKSiR_II_9.2Przeprowadzanie ankiety absolwenta na WKŚiR ZUT w Szczecinie (2, 37 KB)  WKSiR_II_9.2 Załącznik 3 (2_ZA, 138 KB)  
WKSiR_III_3.1Ocena bazy dydaktycznej i materialnej niezbędnej do realizacji procesu kształcenia na WKŚiR (1, 91 KB)  
WKSiR_III_4.1Postępowanie dotyczące zakresu studiów i doboru kadry dydaktycznej (jednostek) na studia podyplomowe na WKŚiR ZUT w Szczecinie (1, 39 KB)  
WKSiR_III_4.2Zasady przeprowadzania konkursu na prowadzenie przedmiotów/modułów na WKŚiR ZUT w Szczecinie (2, 77 KB)  
WKSiR_III_7.1Wybór modułu/przedmiotu obieralnego na WKŚiR (1, 39 KB)  WKSiR_III_7.1 Załącznik 1 (1_ZA, 41 KB)  
WKSiR_III_7.2Wybór specjalności na WKŚiR (2, 36 KB) WKSiR_III_7.2 Załącznik 1 (2_ZA, 40 KB)  
WKSiR_III_7.3Ubieganie się o studia według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (3, 35 KB)  WKSiR_III_7.3 Załączniki (3_ZACZNIKI, 109 KB)  
WKSiR_III_7.4Zasady studiowania w trybie indywidualnej organizacji studiów (4, 38 KB)  

WKSiR_III_7.4 Załącznik 1 - podanie (4_ZA, 32 KB)  

WKSiR_III_7.4 Załącznik 2 (4_ZA, 40 KB)  

WKSiR_III_7.5Skreślenie studenta z listy studentów WKŚiR (5, 40 KB)  WKSiR_III_7.5 Załącznik 1 (5_ZA, 30 KB)  
WKSiR_III_7.6Wznowienie studiów na WKŚiR (6, 35 KB)  WKSiR_III_7.6 Załącznik 1 (6_ZA, 32 KB)  
WKSiR_III_7.7Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta (7, 36 KB) WKSiR_III_7.7 Załącznik 1 (7_ZA, 36 KB)
WKSiR_III_8.1Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i patologicznych na WKŚiR (1, 43 KB)
WKSiR_IV_2.1Udzielanie pomocy materialnej studentom WKŚiR (1, 54 KB)  
WKSiR_IV_2.2Udzielanie pomocy materialnej doktorantom WKŚiR (2, 49 KB)  
WKSiR_VI_1.1Zgłaszanie wyjazdów dydaktycznych pracowników w ramach programu Erasmus+ (1, 49 KB)  
WKSiR_VI_2.1Realizacja kształcenia w ramach zagranicznego programu wymiany studentów w Erasmus+ (wyjazdy na studia) (1, 53 KB)  WKSiR_VI_2.1 Załącznik 1 (1_ZA, 50 KB)