Minimum kadrowe do uprawnień

Od 01 października 2017 r. minimum kadrowe Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach naukowych: 

 AGRONOMIA     

Prof. dr hab. Janusz Błaszkowski

Prof. dr hab. Henryk Czyż

Prof. dr hab. Stefan Friedrich

Prof. dr hab. Piotr Masojć

Prof. dr hab. Bożena Michalska

Prof. dr hab. Elżbieta Skórska

Prof. dr hab. Sławomir Stankowski

Dr hab. Teodor Kitczak, prof. nadzw.

Dr hab. Stefan Stojałowski, prof. nadzw.

Dr hab. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

Dr hab. Marek Bury

Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. Paweł Milczarski

Dr hab. Beata Myśków

Dr hab. Beata Smolik

Dr hab. Miłosz Smolik

Dr hab. Eleonora Wrzesińska 

 

OCHRONA  I  KSZTAŁTOWANIE  ŚRODOWISKA

Prof. dr hab. Krystyna Cybulska

Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka

Prof. dr hab. Lesław Wołejko

Dr hab. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw.

Dr hab. Edward Meller, prof. nadzw.

Dr hab. Magdalena Błaszak

Dr hab. Małgorzata Gałczyńska

Dr hab. Renata Gamrat

Dr hab. Anna Kiepas-Kokot

Dr hab. Michał Kupiec

Dr hab. Ryszard Malinowski

Dr hab. Lilla Mielnik

Dr hab. Ewa Możdżer

Dr hab. Paweł Pieńkowski

Dr hab. Joanna Podlasińska

Dr hab. Marek Podlasiński

Dr hab. Hanna Siwek 

Dr hab. Arkadiusz Telesiński

Dr hab. Mariola Wróbel

 

OGRODNICTWO

Prof. dr hab. Dorota Jadczak

Dr hab. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.

Dr hab. Renata Dobromilska, prof. nadzw.

Dr hab. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw.

Dr hab. Barbara Wójcik-Stopczyńska, prof. nadzw.

Dr hab. Danuta Kulpa

Dr hab. Katarzyna Malinowska

Dr hab. Grzegorz Mikiciuk

Dr hab. Małgorzata Mikiciuk

Dr hab. Grzegorz Nowak

Dr hab. Ireneusz Ochmian

Dr hab. Paweł Słodkowski

Dr hab. Agnieszka Zawadzińska

Dr hab. Piotr Żurawik

 

INŻYNIERIA  ROLNICZA

Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Prof. dr hab. Yurij Chigarev

Prof. dr hab. Tomasz Dobek

Prof. dr hab. Cezary Podsiadło

Dr hab. Andrzej Grieger, prof. nadzw.

Dr hab. Adam Koniuszy, prof. nadzw.

Dr hab. Dariusz Błażejczak

Dr hab. Justyna Chudecka

Dr hab. Jan Jurga

Dr hab. Andrzej Karbowy

Dr hab. Piotr Kostencki

Dr hab. Marek Rynkiewicz

Dr hab. Marek Śnieg