Terminy posiedzeń i programy RW 2016-2020

Terminy posiedzeń i programy Rad Wydziału KŚiR w roku akademickim 2017/2018 

20 października 2017    program RW

17 listopada 2017         program RW

15 grudnia 2017            program RW

19 stycznia 2018

16 lutego 2018

09 marca 2018

23 marca 2018

20 kwietnia 2018

18 maja 2018

08 czerwca 2018

22 czerwca 2018

06 lipca 2018

21 września 2018

 

Terminy posiedzeń i programy Rad Wydziału KŚiR w roku akademickim 2016/2017 

23 września 2016         program RW

14 października 2016   program RW 

28 października 2016   odwołana

18 listopada 2016         program RW 

02 grudnia 2016           odwołana 

16 grudnia 2016            program RW 

13 stycznia 2017           program RW  

27 stycznia 2017           program RW 

17 lutego 2017             program RW 

10 marca 2017              program RW 

24 marca 2017              program RW 

21 kwietnia 2017          program RW

12 maja 2017                program RW

26 maja 2017                program RW 

09 czerwca 2017           program RW

23 czerwca 2017           program RW 

07 lipca 2017                program RW  

06 września 2017          program RW

22 września 2017          program RW