Zespoły wydziałowe

Zespoły wydziałowe w kadencji 2016÷2020

 Zespół ds. promocji kierunków studiów prowadzonych na Wydziale KŚiR na rok akademicki 2016/2017:

Dr hab. inż. Danuta Kulpa - przewodnicząca

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw. - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Piotr Kostencki

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz

Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

Dr inż. Renata Matuszak-Slamani

Dr inż. Aleksandra Pilarczyk

Dr inż. Małgorzata Włodarczyk

Doktorant: mgr inż. Damian Pizoń

Studentka: Agnieszka Firląg-Beta 

Studentka: Magdalena Sąsiadek

 

Zespół ds. monitorowania procesu wdrażania strategii rozwoju Wydziału KŚiR na lata 2016÷2020

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek - przewodniczący

Prof. dr hab. Stefan Friedrich

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw.

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Doktorant: mgr inż. Marcin Mielczarek

Studentka: Katarzyna Kostrzewska

 

Zespół do opracowania projektu o dofinansowanie modernizacji hali wegetacyjnej WKŚiR

Dr hab. inż. Miłosz Smolik - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk

Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska

Mgr inż. Przemysław Tomczak - Kierownik Hali Wegetacyjnej