Katedra Agronomii

Katedra Agronomii 
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
e-mail: agronomia@zut.edu.pl

Kierownik - Profesor zw. Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, tel. 91 449 6290, pokój nr 117

 

 Laboratorium Technologii Zbóż
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

Kierownik - st. specjalista Dr inż. Magdalena Sobolewska, tel. 91 449 6295 

 

 e-mail: ogolnauprawa@zut.edu.pl 

Adiunkt Dr hab. inż. Marek Bury, tel. 91 449 6301, pokój nr 111

Adiunkt Dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska, tel. 91 449 6299, pokój nr 116

Adiunkt Dr inż. Grzegorz Hury, tel. 91 449 6302, pokój nr 104

Adiunkt Dr inż. Anna Jaroszewska, tel. 91 449 6292,  pokój nr 112

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Stanisław Dzienia, tel. 91 449 6297, pokój nr 110

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Halina Songin

 

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Grażyna Nurkiewicz

Doktorantka (IV r.) Mgr inż. Natalia Gierasimiuk (Opatowicz)

 

 Laboratoria, pokój nr 101 i nr 102 

  

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
e-mail: nawodnienia@zut.edu.pl 

Prof. nadzw. Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, tel. 91 449 6245,  pokój nr 301

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Koszański, tel. 91 449 6247,  pokój nr 313

St. technik Róża Stuart, tel. 91 449 6249,  pokój nr 302

 

Pokój nr 021 - pokój doktorantów

Doktorantka (III r.) Mgr inż. Dorota Stachurska 

Doktorant (IV r.) Mgr inż. Marek Kostrzewski