Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych

Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
ul. Papieża Pawła VI 3,

71-459 Szczecin
tel. 91 449 6461, fax 91 449 6469
e-mail: zumiur@zut.edu.pl 

strona www: http://kbiuut.zut.edu.pl

 

Kierownik  - Profesor zw.  Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, tel. 91 449 6460, pokój nr 218

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. J. Bronisław Dawidowski, tel. 91 449 6462, pokój nr 215

Profesor nadzw. Dr hab. inż. Jan Jurga, tel. 91 449 6465, pokój nr 216

Adiunkt Dr hab. Dariusz Błażejczak, tel. 91 449 6464, pokój nr 204

Adiunkt Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, tel. 91 449 6459, pokój nr 217

Adiunkt Dr hab. inż. Marek Śnieg, tel. 91 449 6466, pokój nr 205

St. technik Mgr inż. Paweł Kołosowski

St. technik Mgr inż. Kinga Śnieg, tel. 91 449 6461, pokój nr 219

 Specjalista Mgr inż. Lech Wasner, tel. 91 449 6437


Doktorant (po IV r.) Mgr Paweł Kołosowski, tel. 91 449 6468, pokój nr 202

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Kinga Śnieg, tel. 91 449 6467, pokój nr 203

Doktorantka (III r.) Mgr inż. Małgorzata Słowik

Doktorant (III r.) Mgr inż. Wojciech Słowik  

Doktorant (I r.) Mgr inż. Przemysław Pilczuk

Doktorant (I r.) Mgr inż. Marek Suplicki

Doktorant (I r.) Mgr Tomasz Wicha