Katedra Ogrodnictwa

Katedra Ogrodnictwa
ul. Papieża Pawła VI 1, 71-459 Szczecin

Kierownik - Profesor nadzw.  Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, tel. 91 449 6243, pokój nr 102

e-mail: warzywa@zut.edu.pl 


Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Marian Orłowski

Profesor nadzw. Dr hab. inż. Renata Dobromilska, tel. 91 449 6470, pokój nr 210

Adiunkt  Dr hab. inż. Paweł Słodkowski, tel. 91 449 6173, pokój nr 0184, ul. Słowackiego 17

St. specjalista Dr inż. Agnieszka Żurawik, tel. 91 449 6243, pokój nr 102

Specjalista Inż. Tomasz Janik


Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Barbara Błaszczyk

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Justyna Szymańska (Meller)

Doktorantka (IV r.) Mgr inż. arch. kraj. Kamila Bojko

 
Tematyka badawcza

  • Polowa uprawa warzyw 
  • Wykorzystanie osłon do przyspieszonej uprawy warzyw
  •  Produkcja nasion roślin warzywnych

 

ul. Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin
e-mail: kro@zut.edu.pl

Strona Roślin Ozdobnych (opr. R. Piechocki)


Adiunkt  Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, tel. 91 449 6354, pokój nr 212

Adiunkt Dr hab. inż. Piotr Żurawik, tel. 91 449 6366, pokój nr 210 

Adiunkt Dr inż. Piotr Salachna, tel. 91 449 6359, pokój nr 213

Specjalista Mgr inż. Rafał Piechocki, tel. 91 449 6359, 449 6263, pokój nr 213

 

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Andżelika Byczyńska (Wośkowiak), tel. 91 449 6355, pokój nr 211  

Doktorantka (IV r.) Mgr inż. arch. kraj. Paulina Kukla, te. 91 449 6355, pokój nr 211

 

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
e-mail: sad@zut.edu.pl 

Emer. profesor zw. Prof. dr hab. inż. Maria Krystyna Ostrowska, pokój nr 212, ul. P.Pawła VI 1

Profesor nadzw.  Dr hab. inż. Piotr Chełpiński, tel. 91 449 6160, pokój nr 314

Adiunkt Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, tel. 91 449 6161, pokój nr 312

Adiunkt Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, tel. 91 449 6161, pokój nr 315 

St. technik Roman Strzelecki, pokój nr 309c

 

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Małgorzata Statkiewicz

Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Kamila Mijowska

Doktorantka (IV r.) Mgr inż. Urszula Chylewska

Doktorantka (III r.) Mgr inż. Arleta Kruczek 


Tematyka badawcza

  • Modele intensywnych sadów jabłoniowych i wiśniowych no podstawie ich parametrów biologicznych 
  • Metody intensyfikacji i ocena wielkości i jakości plonów 
  • Sposoby intensyfikacji produkcji szkółkarskiej

 

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Profesor nadzw. Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, tel. 91 449 6429, pokój nr 04

Adiunkt Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, tel. 91 449 6427, pokój nr 05C

St. specjalista Mgr inż. Gabriela Wysocka, tel. 91 449 6428, pokój nr 05A


Doktorantka (po IV r.) Mgr inż. Anna Stefaniak (Wałejko) 

Doktorant (IV r.) Mgr inż. Paweł Kiedos