Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe

"MELIORACJE WODNE"

 IV EDYCJA 

plan zajęć  +  wykaz przedmiotów

 

 

Studia Podyplomowe

"UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW"   więcej  

 

 

 Studia Podyplomowe     

"FLORYSTYKA"     więcej    

 

 

Studia Podyplomowe

"PROEKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII"   więcej