Ogrodnictwo

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

  • stacjonarne (3,5 roku)
  • niestacjonarne (4 lata)

Możliwość otrzymania dofinansowania do akademika 
Pragniemy poinformować, że Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest w trakcie przygotowywania
programu PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA  w roku akademickim 2017/2018
do miesięcznych opłat za miejsce w domu studenckim, studentom I roku studiów stacjonarnych,
którzy wybiorą kierunek: ochrona środowiska, ogrodnictwo lub rolnictwo,
o ile nie otrzymają dofinansowania z uczelni w procedurze przyznawania pomocy materialnej.
Szczegółowe informacje pojawią się na tej stronie w momencie uruchomienia PROGRAMU DOFINANSOWANIA.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego kontaktu na adres e-mailowy: azierke@zut.edu.pl .
Każdy zainteresowany dostanie informację na e-maila o uruchomieniu programu i jego zasadach.

Kwalifikacje absolwenta
Umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym, dysponuje wiedzą z zakresu zielarstwa oraz oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych, pielęgnacji ogrodów, opracowania i wykorzystania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Konkurs świadectw: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Zatrudnienie
Przedsiębiorstwa ogrodnicze, firmy zajmujące się produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół, zakłady zielarskie, centra ogrodnicze, hurtownie i giełdy owocowo-warzywne, gospodarstwa agroturystyczne, firmy zajmujące się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów, firmy florystyczne, placówki terapeutyczne, firmy szkoleniowe i doradcze.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

  • stacjonarne (1,5 roku)
  • niestacjonarne (2 lata)

Specjalności:

  • produkcja owoców, warzyw i ziół
  • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Kwalifikacje absolwenta
Przygotowanie do pracy w gospodarstwach specjalistycznych, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i jednostkach upowszechniania wiedzy ogrodniczej, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni oraz z prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego.

Studenci mają możliwość
Odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania ze stołówki czy akademickiego ośrodka jeździeckiego.

Kryterium kwalifikacyjne
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) lub innych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze wiedzy: nauk ścisłych (w dziedzinie nauk fizycznych oraz dziedzinie nauk chemicznych), nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinie nauk rolniczych oraz dziedzinie nauk leśnych).
Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły testu kwalifikacyjnego.

Zatrudnienie
Produkcja ogrodnicza; firmy zajmujące się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów; doradztwo ogrodnicze; przemysł przetwórczy owoców i warzyw; usługi związane z florystyką i dekoracją wnętrz.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: