Akty prawne

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 - skan dokumentu z podpisem, dokument bez podpisu