Informacje bieżące

20 października Dniem Krajobrazu 28.06.2017 08:54

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu.
Mając na uwadze rozwój badań nad krajobrazem, zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i kulturowym,
jak również potrzebę rozpowszechniania ich wyników zarówno wśród społeczeństwa i organów decyzyjnych
zdecydowano, że tematem na rok 2017 będzie: Nauka o krajobrazie.

W ramach tego tematu rozpowszechniane będą informacje dotyczące podejmowanych w kraju i za granicą
badań nad krajobrazem, zarówno przyrodniczym, jak i kulturowym.
Informacje o konkretnych badaniach naukowych w zakresie krajobrazu można przekazywać do
Krajobrazowego Sekretariatu Konwencji Krajobrazowej w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Szczegółowe informacje na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.