Informacje bieżące

IX edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" 28.06.2017 20:45

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  • prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii,
    ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; 
  • prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi
    (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki)
    oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Regulamin i wymagane dokumenty na stronie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.