Informacje bieżące

Konferencja "Badania młodych naukowców" 26.06.2017 22:42

Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych
lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii.

Rejestracja na konferencję trwa do 1 września 2017 r.
Miejsce konferencji:

  • 15-16 września 2017 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Słowackiego 7, 33-100 Tarnów
  • 22-23 wrzesień 2017 r,Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu, ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław

 Warunki uczestnictwa na stronie konferencje naukowe.