Kierownik Wydz. Studiów Doktoranckich

Prof. dr hab.  Bożena Michalska, tel. 91 449 6275

Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 

ul. Papieża Pawła IV 3A 

 

Godziny przyjęć w dziekanacie, pokój nr 6

piątek  od 11.00  do  12.00