Ziółko-Przyroda na TAK

Opiekun: dr hab. Dorota Jadczak, prof. nadzw.

Jednostka: Katedra Ogrodnictwa, ul. Papieża Pawła VI 1 

Siedziba Koła: Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa, ul. Słowackiego 17

Kontakt: 91 449 6243; e-mail: dorota.jadczak@zut.edu.pl