Ogłoszenia dziekanatu

Egzaminatorzy uprawnieni do przeprowadzenia części ustnej egzaminu doktorskiego - rok akademicki 2016/2017

Język angielski:  mgr Jolanta Koczalska

                            mgr Bogdan Jadczak - w zastępstwie mgr Katarzyna Waligórska

Język niemiecki:  mgr Ewa Górska

                             mgr Katarzyna Krupka-Burzec

Język rosyjski:  mgr Dorota Karelus

 

Terminy egzaminów pisemnych