Zasady rekrutacji

Druga rekrutacja na rok akademicki 2017/2018  

  • rejestracja kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym - od 12 do 26 września 2017 r.
  • składanie dokumentów - od 12 do 26 września 2017 r.
  • postępowanie kwalifikacyjne - 28 września 2017 r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 28 września 2017 r. w sali Rady Wydziału KŚiR (pokój nr 8 - dziekanat)
przy ul. J. Słowackiego 17

Lista kandydatów:

  • 9.00 mgr inż. Piotr Niezgoda
  • 9.30 mgr inż. Agnieszka Kamińska
  • 10.00 mgr inż. Marek Suplicki
  • 10.30 mgr inż. Przemysław Pilczuk
  • 11.00 mgr inż. Patryk Ratomski


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (dziekanat, pokój nr 5), ul. J. Słowackiego 17, 
tel. 91 449 6261