Rekrutacja na studia pierwszego stopnia

Procedura rekrutacji

Terminy rekrutacji

System Internetowej Rekrutacjihttps://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Zasady rejestracji

Wymagane dokumenty

Limity przyjęć

Badania lekarskie

 

Składanie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, hol główny - parter;
ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin;
tel. 91 449 6205,  91 449 6284;
e-mail: 
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Plany i programy studiów