Ogłoszenia Dziekanatu

Zapisy na zajęcia w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2017/2018

Szczegółowe informacje na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Harmonogram egzaminów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w roku akademickim 2016/2017

 WRZESIEŃ 2017

21.09.2017

B2- doktorski

Pisemny

Część ustna po  pozytywnym zaliczeniu części pisemnej  i ustaleniu terminu  z odpowiedzialnym lektorem.