Ogłoszenia Dziekanatu

Zapisy na zajęcia w ramach obowiązkowego wychowania fizycznego w semestrze letnim 2017/2018

Szczegółowe informacje na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Harmonogram egzaminów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w roku akademickim 2017/2018

LUTY 2018

 

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

01.02.2018

B2- na studiach S1

Pisemny

I termin egzaminu w sesji na  studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni są  studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

02.02.2018

B2- na studiach S1

Ustny

05.02.2018

B2+- na studiach S2

Pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S2.

05.02.2018

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Kształcenia ZUT

08.02.2018

B2- na studiach S1

Pisemny

II  termin egzaminu w sesji na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

09.02.2018

B2- na studiach S1

Ustny

12.02.2018

B2+- na studiach S2

Pisemny

II termin egzaminu w sesji na studiach S2.

12.02.2018

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Kształcenia ZUT

16.02.2018

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Kształcenia ZUT

15.02.2018

B2- doktorski

Pisemny

Część ustna po  pozytywnym zaliczeniu części pisemnej  i ustaleniu terminu  z odpowiedzialnym lektorem.

15.02.2018

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Kształcenia ZUT

 

 Egzaminy poprawkowe marzec 2018. Terminy