• Zaproszenie na immatrykulację studentów II stopnia. Uroczystość odbędzie się 22 marca 2018 roku o godz. 13.00 w Auditorium Maximum przy ul. Słowackiego 17.

    Immatrykulacja S2

  • Rekrutacja S2

    Rekrutacja S2

  • Reklama komputerów

    Polbit - umowa najmu powierzchni reklamowej

Ogłoszenia