Plany zajęć semestru letniego

Terminarz zjazdów dydaktycznych na semestr letni 2016/2017

 Studia pierwszego stopnia

UWAGA - na III roku w semestrze 6 obowiązuje praktyka zawodowa.....

 Dla kierunków:  Rolnictwo sem. 4, 6   i  Odnawialne źródła energii sem. 2, 4

Terminarz zjazdów dydaktycznych                                                

1 zj. dydakt. 04 – 05.03.2017 (sobota-niedziela)

2 zj. dydakt. 11 – 12.03.2017     „           „

3 zj. dydakt. 25 – 26.03.2017     „           „

4 zj. dydakt. 01 – 02.04.2017     „           „

5 zj. dydakt. 22 – 23.04.2017     „           „

6 zj. dydatk. 29 – 30.04.2017     „           „

7 zj. dydakt. 06 – 07.05.2017     „           „

8 zj. dydakt. 13 – 14.05.2017     „           „

9 zj. dydakt. 27 – 28.05.2017     „           „

10 zj. dydakt.10 – 11.06.2017    „           „

 

Rolnictwo sem. 8

Terminarz zjazdów dydaktycznych                                                

1 zj. dydakt. 04 – 05.03.2017 (sobota-niedziela)

2 zj. dydakt. 25 – 26.03.2017     „           „

3 zj. dydakt. 22 – 23.04.2017     „           „

4 zj. dydakt. 13 – 14.05.2017      „          „

5 zj. dydakt. 27 – 28.05.2017     „           „

 

Studia drugiego stopnia

UWAGA - na II roku w semestrze 3 obowiązuje praktyka zawodowa.... 

Dla kierunków: Rolnictwo i Ochrona środowiska sem. 2

 Terminarz zjazdów dydaktycznych                                                

1 zj. dydakt. 04 – 05.03.2017 (sobota-niedziela)

2 zj. dydakt. 11 – 12.03.2017     „           „

3 zj. dydakt. 25 – 26.03.2017     „           „

4 zj. dydakt. 01 – 02.04.2017     „           „

5 zj. dydakt. 22 – 23.04.2017     „           „

6 zj. dydatk. 29 – 30.04.2017     „           „

7 zj. dydakt. 06 – 07.05.2017     „           „

8 zj. dydakt. 13 – 14.05.2017     „           „