Egzamin z praktyki zawodowej - studia I stopnia

 

 Terminy na rok akademicki 2015/2016
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie „Przewodnika” (część opisowa + dzienniczek spięte i obłożone w sposób estetczny: skoroszyt, zbindowanie, listwa plastikowa)  do Dziekanatu pok.9 na minimum cztery dni przed terminem egzaminu lub przesłanie na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Dziekanat pok. 9
Słowackiego 17,  71 – 434 Szczecin 

Nieobecność na egzaminie oraz brak „Przewodnika” będzie podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej.
Egzamin z praktyki zawodowej
Rolnictwo

Egzamin dla studentów stacjonarnych odbędzie się w sali 109 ul. Papieża Pawła VI 3 o godz. 10.0 w dniu 04.09.2017 r., I termin poprawkowy - 11.09.2017 r. 

Egzamin dla studentów niestacjonarnych odbędzie się w sali seminaryjnej Katedry Agronomii nr 109 ul. Papieża Pawła VI 3 o godz. 10.0 w dniu 09.09.2017 r.: I termin poprawkowy - 16.09.2017 r.

Ogrodnictwo- studenci stacjonarni: egzamin ........... r., I termin poprawkowy .................. r. - odbędzie się w Hali Wegetacyjnej od godziny 9.00
- studenci niestacjonarni             
Ochrona środowiska

Egzamin dla studentów - 06.09.2017 r.,  I termin poprawkowy - 12.09.2017 r. Egzamin odbędzie się od godziny 9.00 sala 15 ul. Słowackiego 17.

Technika Rolnicza i Leśna 

Egzamin dla studentów odbędzie się: .................. r. godzina 10.00, I poprawka .................... r. godzina 10.00 w sali 303 ul. Papieża Pawła VI 1

Architektura Krajobrazu

 

Egzamin dla studentów - 04.09.2017 r.,  I termin poprawkowy - 08.09.2017 r.  od godz. 9.00 w Katedrze Projektowania Krajobrazu 

Gospodarka Przestrzenna

Egzamin dla studentów z zadaniem dr hab. inż. Anny Kiepas - Kokot: godz. 9.00 sala 013 Słowackiego 17 - 4 i 5 września 2017 r. , I termin poprawkowy - 11 września 2017 r.

Egzamin dla studentów z zadaniem dr inż. arch. Elizy Sochackiej - Sutkowskiej: godz. 10.00 Katedra Architektury-  12 września 2017 r.

Egzamin dla studentów z zadaniem dr hab. inż. Teodora Kitczaka - 04 - 06.09. br w Katedrze 

Egzamin dla studentów z zadaniem dr hab. inż. Tadeusz Durkowski - 11 września 2017 r.

Lista studentów na poszczególne terminy oraz do odpowiednich egzaminatorów będzie tworzona w zależności od dnia złożenia przewodnika w Dziekanacie

Odnawialne Źródła Energii

Egzamin dla studentów - 7 i 8 września 2017 r., I termin poprawkowy - 14 i 15 września 2017 r. godzina 10.00 sala 311 PP 1

Lista studentów na poszczególne terminy będzie tworzona w zależności od dnia złożenia przewodnika w Dziekanacie.  Lista na egzamin