Pełnomocnik i Opiekunowie praktyk na kierunkach

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Dr hab. inż. Marek Śnieg

 

Opiekunowie praktyk na kierunkach:

architektura krajobrazu - dr inż. arch. Marta Kościńska

gospodarka przestrzenna - dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot

ochrona środowiska - dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot

odnawialne źródła energii - dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw

ogrodnictwo - dr hab. inż. Piotr Żurawik

rolnictwo - dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska

technika rolnicza i leśna - dr hab. inż. Andrzej Karbowy